O poradenském programu

Naši studenti se hlásí a dostávají  na TOP zahraniční univerzity.
O co jde?
PORG pro své studenty nabízí komplexní pomoc při podávání přihlášek na vysoké školy ve Velké Británii a USA. Pomoc se týká všech aspektů přijímacího řízení a není nijak omezena studentem preferovaným oborem či zájmy. Poradenství spočívá v následujících bodech:
 • Představení studia v zahraničí (studenti i rodiče).
 • Možnost individuálních schůzek s koordinátorem.
 • Pomoc při psaní motivačních dopisů a esejí.
 • Zpětná vazba o kvalitě eseje.
 • Asistence při podávání přihlášky. 
PORG při splnění podmínek uhradí přímé náklady spojené s přijímacím řízením studentům s výtečnými studijními výsledky a studentům ze sociálně potřebných rodin, kteří budou aktivně využívat poradenský program. Finanční pomoc je čistě dobrá vůle PORGu, není to nároková služba.
Má to smysl?
Rozhodně je to reálný cíl!
Již v prvním, pilotním, roce poradenského projektu uspělo v přijímacím řízení na zahraniční vysoké školy pět studentů, tj. více jak pětina maturitního ročníku PORG Libeň a všichni se dostali na univerzity zařazené do TOP50 v rámci celého světa! Pro srovnání; jediná česká univerzita v žebříčku TOP500 je Karlova univerzita na cca 300. místě.
Stačí začít včas a věnovat se přípravě dlouhodobě a cílevědomě!
Kdy začít?
S přípravou na studium v zahraniční je třeba začít co nejdříve. Systém přijímacího řízení je naprosto odlišný od českého. Je nutné se připravovat dlouhodobě, systematicky a cílevědomě. Na nejlepších světových univerzitách, je procento přijatých studentů menší než 10%. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že je to naprosto reálný cíl!
Přípravu si můžeme, z pohledu studenta a rodičů, jednoduše rozdělit dle ročníků:
 • Kvinta – Rozmyslet si, zda bych chtěl studovat v zahraničí a v rámci poradenského programu obdržet informace především o finanční nákladnosti a struktuře studia v USA a UK (v každé zemi je studium trochu jiné).
 • Sexta – Vybrat si konkrétní školy či směr studia, kam bych se chtěl hlásit. Zapojit se do soutěží, stáží, brigád a programů, které souvisí s oborem a mohou pomoci „vylepšit obraz studenta“ u přijímací komise. Zjistit potřebné zkoušky a začít na přípravě, zde jsou mj. vhodné CTY Online kurzy (Center for Talented Youth při Johns Hopkins University) nabízené na naší škole. Velmi důležitou součástí přijímacího procesu je motivační esej (personal statement); už v sextě je dobré vědět jak na to (tj. navštívit kurzy, semináře atd.).
 • Septima – Pravidelné schůzky s koordinátorem, výběr konkrétních škol a závazné zapsání do poradenského programu (cca leden). V případě potřeby zažádat o stipendia – externě. Přihlásit se na testy potřebné k přijímacímu procesu. A dále sepisování motivační eseje (začít cca březen/duben).
 • Oktáva – Poslední kontrola eseje, zajištění doporučujících dopisů a následné podání přihlášky. Splnění posledních testů a čekání na výsledky, v případě potřeby cesta na interview.
 • Průběžně – Při návštěvě UK nebo USA je dobré se domluvit s univerzitou na prohlídce školy.
  Ujasníte si, kde by se vám líbilo studovat a strávit několik let života. Dále dotazování univerzit ohledně studia, na vyžádání zašlou spoustu informačního materiálu.